Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Regler

Vi vill att alla som fiskar ska få en trivsam upplevelse och det finns därför en del regler som du måste ha koll på. Men reglerna är framför allt viktiga för att värna om vårt vilda bestånd av lax och öring. Så att flera, nu och i framtiden, ska kunna uppleva känslan av att få en fin fisk på kroken.


Närbild på krok.

Fiskekort

För att fiska i Falkenbergs laxfiskevatten behöver du ett fiskekort. Fiskekort kan köpas via iFiske.selänk till annan webbplats eller på Falkenbergs Turistinformationlänk till annan webbplats. Säsongskort kan du endast köpa på Falkenbergs Turistinformation. Fiskekort till Hertingforsen är begränsat till två per dag men kan komma att ändras under säsongen. Aktuella priser hittar du längst ner på sidan.

Fisketider

Fiskesäsongen för lax och havsöring sträcker sig från 1 april till 30 september och det är tillåtet att fiska från 05.00-02.00. Laxstugan är normalt öppen under samma tider. Fiskevärdar finns tillgänglig kl. 07:30 – 09:30 samt 17:00 – 19:00.

Fiskesätt

Endast fiske med spinn- flugspö och traditionellt räkmete är tillåtet. Endast ett spö per person. Mete med mask eller levande betesfisk är inte tillåtet och det är heller inte tillåtet att använda konstgjorda beten med doftämnen. Regler för vilka fiskesätt som är tillåtna för respektive sträcka hittar du under rubriken Sträckor och poolindelning. Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag. Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk krokad på andra ställen än i mun och svalg ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas.

 • Flugfiske
  Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga.
 • Spinnfiske
  Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig och traditionellt mete med räka. Alla andra beten är förbjudna.

Fiskeområde

Fiskeområdet sträcker sig från övre gräns i Hertingforsen till nedre gräns i Hålan och är uppdelat i tre sträckor:

 • Hertingforsen - ny flugfiskesträcka i den gamla återskapade åfåran förbi kraftstationen.
 • Laxbron - ca 100 meter nedströms Tullbron. Klassiskt flug- och spinnfiskevatten indelat åtta pooler.
 • Hålan – populärt för fiske efter öring, men även mete med barnen efter skrubbskädda eller färna.

Sträckor och poolindelning

Poolindelning och sträckor är utmärkta i terrängen med stolpar som visar vad för slags fiske som tillåts.

 • Hertingforsen fluga hela säsongen. Fiske sker från norra stranden
 • Laxbron endast för traditionellt räkmete eller andra tillåtna betesval. Kast är inte tillåtet.
 • Pool 1
  Spinn – hela säsongen (50 m nedströms Laxbron – flytbojarna). Vadning ej tillåtet mellan Laxbron och Storön.
 • Pool 2:a
  Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
 • Pool 2:b
  Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
 • Pool 3
  Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron – Friluftsteatern).
 • Pool 4
  Spinn/fluga hela säsongen. (Friluftsteatern – Garvareforsen).
 • Pool 5
  Fluga hela säsongen. (Garvareforsen – Sandbanken). Vattenflödet i Ätran är reglerat och extra högt vattenstånd kan innebära att vadning inte är möjligt. Vid sådana fall kan fiske ske från land på norra sidan. När ”den spetsiga stenen” är synlig i forsen får fiske inte ske från land på norra sidan.
 • Pool 6
  1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Sandbanken – Olympia Garden).
 • Pool 7
  1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Olympia Garden – 50 m nedströms Tullbron).
 • Hålan
  Spinn/fluga/mete hela säsongen. I hålan är även mete med mask tillåtet.

Fiske från på Fajansbron, Tullbron och Söderbron är förbjudet.

Fångst

Regler för fångst och rapportering är huvudsak till för att skydda det vilda beståndet av Ätranlax och öring. Utlekta laxar (besor) ska återutsättas under hela säsongen. Tillåten dagsfångst (tillvaratagen fångst) är två laxar eller öringar. Du får återutsätta fångad fisk och fortsätta ditt fiske till dess att du uppnått dagskvoten. Tänk dock på att detta ska ske med största respekt och varsamhet mot fisken.

Under perioden 1 april-30 juni får du fånga (tillvaratagen fångst) sammanlagt högst tre laxar. När du fångat tre laxar måste du avbryta fisket resten av tiden fram till 30 juni. I september månad ska all fångad fisk över 75 cm återutsättas. Vi rekommenderar att all lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor) under september månad återutsätts. Felkrokad fisk, krokad på andra ställen än i mun och svalg, ska omedelbart avkrokas och med största varsamhet återrutsättas.

Minimimått, räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets:

 • Lax - 45 cm
 • Havsöring - 45 cm

Fisk som inte håller måttet skall genast återutsättas.

Rapportering

Du som fiskar är skyldig att rapportera in dina fångster efter avslutat fiske. Fångstrapportering är ett mycket viktigt verktyg för en hållbar förvaltning och tillämpas i första hand för att skydda vårt vilda bestånd av lax och öring. Rapportera din fångst

Båtfiske

Fiske med båt mellan Laxbron och Laet bokas på samma ställe som du köper fiskekortet senast en dag i förväg och båtnyckel hämtas och återlämnas i laxstugan. Det får endast vara två fiskande i varje båt. Det är möjligt att fiska med egen båt i Hålan upp till undervattenkabeln nedströms Tullbron, vid poolskylt. Mot en avgift kan du sjösätta båten vid Falkenbergs Båtsällskaplänk till annan webbplats eller Lövstavikens småbåtshamnlänk till annan webbplats. Minderårig får inte hyra båt utan att vara i vuxens sällskap. Båtfiskare och andra fiskare ska visa hänsyn till varandra.

Tillsyn – allmänna regler

Fiskare med säsongskort ska bära detta väl synligt. Fiskekort tillsammans med legitimation ska uppvisas vid kontroll av fiskevärd eller tillsyningsman. Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Falkenbergs Kommuns laxfiskevatten i Ätran. Mer om vett & etikett

Vi rekommenderar

Relaterat