Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Laxbron-Tullbron

Detta är ett klassiska flug- och spinnfiskevatten som även innefattar de mer strömsatta partierna Garvareforsen och Vallforsen. Sträckan är indelad i åtta pooler. De övre delarna ligger vackert omslutna av träd och här, från Laxbron, sker traditionellt mete med räka. En unik upplevelse som passar alla åldrar. Efter laxbron följer lugnare och forsande partier med flera intressant fiskeställen för både spinn- och flugfiske.


Fiskeplatser på sträckan Laxbron-Tullbron

Utöver officiella namn har sedan ca 50 år tillbaka i tiden namn getts av gamla och nya fiskare till olika platser av olika anledningar. Här får du dessa ställen presenterade av Hans Törngren, en fiskare med många års erfarenhet av laxfiskets utmaningar i Ätran.

Vad som gäller för de olika poolerna läser du om i reglerna.

Fiskeställen övre

1. Laxbron
Laxbron är framför allt ett eldorado för fiske med räka som agn. Bron har ett antal bropelare där ån grundar upp och strömmarna mellan dessa kallas ”kar”, 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e karet, räknat från laxstugan på södra sidan.

2. Black Peter
Detta är ”karet” mellan södra landsfästet och ”1:a karet”. En äldre gentleman som kallades ”SvartePetter” fick (på 50-, eller 60-talet) utan skicklighet och trots trassel i rullen upp en lax här.

3. Skafferiet
Är ”4:e Karet” där man framförallt på 60- och 70-talet hade det absolut bästa fisket. Numera (2008) är området så uppgrundat av sandbankar att få laxar tar denna väg.

4. Knutsa håla
Sundet mellan ön (nedströms Laxbron) och södra stranden, där en gammal laxfiskare Knut Karlsson, från Mölndal, på 60-talet fångade ett antal laxar.

5. Alen
Alträdet mittför ön på norra stranden där ån plötsligt grundar upp. En fiskeplats som i alla tider gett goda fångster.

6. Källan
Dr Ehrengranats minnesmärke vid Doktorspromenaden, numera tveksam fiskeplats.

7. Bojarna
Några år gammalt vattenintag märkt med plastbojar där ån smalnar av strax väster om ”Källan”. Djuphåla där fisk ofta stannar upp och som därmed blir en god fångsplats.

8. Tobbes boske
Buske, väster om ”Bojarna”, fast på norra stranden utanför vilken Thor-Björn Törnqvist envisades med att i tid och otid se vakande fisk.

9. Spånten
På 60-talet brädspåntades del av Doktorspromenaden för att hindra erotion. Numera är bräderna och pålarna nedruttnade och ersatta med stenfyllning. Sträckan var en god fiskeplats med en djupränna utmed spånten.

10. Bertsas stobbe
Numera nästan förmultnad trädstubbe vid taktäckta raststället på Laxpromenaden. Namnet härrör från att på denna plats, där ån smalnar av, har Bert Karlsson tagit många laxar.

11. Betong-grisarna
Vid Laxpromenaden i Tjurängsvägens förlängning. Rastplats med bord och bänkar och med betonghinder framför. Mindre djuphåla i ån.

12. Granen
Ett träd, uppströms Fajansbron, som sedan många år är försvunnet, men som tidigare var ett riktmärke för en mindre djuphåla i ån där fisk gärna stannade upp.

13. Fajansbron
Mellan dess 2 mäktiga bropelare grundar ån upp och blir därmed ståndsplatser för laxen.

fiskeställen nedre

14. Soffan
Vid Doktorspromenaden mellan Fajansbron och Vallarnas Friluftsteater. Soffa utplacerad mitt för där ån kraftigt grundar upp.

15. Knarren
Här vid friluftsteatern finns i ån ett naturligt klippgrund och just här är Ätran extra avsmalnad. Bakgrunden till benämningen ”Knarren” är okänd.

16. Törngrens place
På norra stranden (Laxpromenaden) strax uppströms ”Laet”, där undertecknad särskilt 2007 hade extremt god fiskelycka.

17. Laet
Naturlig uppgrundning som i gamla tider utnyttjades till vadställe på landsvägen mellan Halmstad och Varberg innan det fanns broar över Ätran.

18. Garvareforsen
Flugfiskesträcka.

19. Sandbankarna
Området mellan Garvareforsen och Tullbron. Sommarmånaderna (juni-juli.) enbart flugfiske.

20. Tullbron
Forsarna uppströms och nedströms stenbron. Sommarmånaderna (juni-juli.) enbart flugfiske.