Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Ätranlaxen

Ätran har det enda bevarade naturliga atlantlaxbeståndet att tala om på västkusten och i Sverige. Falkenbergs laxfiske erbjuder ett modernt och hållbart fiske på ett världsunikt vildlaxbestånd. Atlantlax, vilket märkvärdigt namn, Ätranlax vore en bättre benämning. Den föds här och återkommer för att leka och dö här.


Här trivs laxen

Laxen föds på platser i Ätrans vandringsbara delar där förutsättningarna är de rätta. Dessa lekbottnar utgör startpunkten för laxens maximalt ca 15 år långa liv. Ett liv som till stora delar handlar om vandring och kamp för överlevnad. De forsande och strömmande partierna i ån är perfekta lek- och uppväxtmiljöer för laxen. Med stor precision kommer den att söka sig tillbaka till sin uppväxtplats för att leka i framtiden.

Leker och kommer åter

Vid leken konkurrera hanlaxar om de lekmogna honorna som lägger ägg på de sten- och grusbelagda bottnarna. Efter leken dör många av de laxar som lekt, men de som överlever kommer att vandra ut i havet och återkomma för att leka igen. Det har förekommit att laxar lekt så många som fyra gånger.

Äggen kläcks på våren och laxungarna lever territoriellt på sin födelseplats i strömmande och forsande partier där de livnär sig på insekter. Laxen vandrar två till tre år gamla ut i havet som smolt och är då ca 124-175 mm stora. De kommer som regel stanna till havs mellan ett till tre år.

Ätran viktigt för beståndet

Ätran domineras i dagsläget av lax som har stannat i havet ca två år och väger normalt 4-8 kg. Ätran ingår i Natura 2000 och bevarandeplanens huvudsakliga syfte är att skydda laxen. Ätran är västkustens i särklass viktigaste vattendrag för laxproduktion och här finns Sveriges största bestånd av atlantisk vildlax. Laxstammen bedöms vara naturlig och fri från odlad lax, som dominerar många andra vattendrag i dag.

Vi rekommenderar

Relaterat