Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Klart med skyddsjakt av storskarv

Det vilda laxbeståndet i Ätran har ökat i stadig takt de senaste åren. Resultaten av den fria vandringsvägen vid Herting har överträffat allas förväntningar. I takt med att antalet laxar har ökat har också storskarven flyttat allt längre upp i Ätran. För att utreda hur detta påverkar laxen kommer det i vår pågå skyddsjakt.


Lyckade fiskevårdsinsatser

Laxen simmar numera ostört förbi Hertings kraftverk till sina lekområden längre upp i Ätran och Högvadsån. Hertingforsen har också visat sig vara en riktigt bra uppväxtplats för nya små laxungar. Lax som leker långt ner i vattensystemet kan ha en avgörande betydelse för beståndets möjlighet att stå emot de bakslag en torr och varm sommar kan innebära. Det har lagts ner mycket kraft och pengar på insatser för fiskevården genom bland annat kalkningsverksamhet och Hertingprojektet. Beståndet är nu under en efterlängtad och behövlig uppbyggnadsfas. Ätranlaxen är en genetiskt viktig stam av lax och är därför viktig att bevara.

Predation skadar beståndet

Fiskare och flanörer längs ån har under en längre tid kunnat observera att allt fler storskarvar etablerat sig i området. Fåglarna har troligtvis fått ett minskat näringsunderlag i havet och söker sig därför till de nedre delarna av Ätran där tillgången på vandringsfisk ökar. Detta har skapat stor oro då predation, enligt flera studier, kan vålla väsentliga skador på fiskbeståndet, i synnerhet i samband med smoltutvandring.

Skyddsjakt under våren 2019

Ätrans Nedre Fiskevårdsområde, som förvaltar fisket från Vessigebro till mynningen, har vid flera tillfällen ansökt om tillstånd för skyddsjakt. Detta har nu blivit beviljat av Länsstyrelsen i Halland. Jakten kommer pågå under april och maj månad. Max åtta skarvar kommer fällas under perioden. För att bedöma omfattningen av skarvens påverkan på beståndet kommer maginnehållet hos skjutna skarvar kontrolleras och återrapporteras, vilket kan ha betydelse för beslut kring skyddsjakt i framtiden. Skyddsjakten kommer inte påverka fisket under säsongen.

Har du frågor kring skyddsjakten kontakta:

Johan Bengtsson, 0738-66 13 33
Christian Fager, 070-638 63 22

Vi rekommenderar

Relaterat