Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Laxfiskesäsongen 2019

Fisket är till ända och då vill vi som alltid utbringa ett stort tack till alla er som fiskat och göra en lite summering över laxfiskesäsongen 2019. Förutom en sammanställning i siffror har vi bett Andreas Hertinge, en av många flitiga och framgångsrika lokala fiskare, sammanfatta året.


Att summera och föra räkenskap över laxfisket har vi i alla tider ansett viktigt.
Så sent som i våras dök det upp ett exempel på detta. En laxliggare för 1911-1915 års fiske i staden överlämnades till kommunens arkiv från en privatperson. I denna redogörs tydligt antalet fångster vid de olika fiskesätten, fångsternas vikt och dess pris. Förr var man mest intresserad av vikten och priset per kilo. I takt med att yrkesfisket fasats ut har istället fiskets värde för friluftslivet och turistekonomiska effekter kommit i fokus. Uppgifter om antal fångster, hur mycket som återutsätts och vikten på enskilda fångster har därför blivit mer intressant än vikten av den totala fångsten.

Ta del av statistiken

Ett fungerande fångstrapporteringssystem är en av grundpelarna i den lokala laxfiskeförvaltningen. Utan kunskap om hur mycket fisk som tas upp och sätts tillbaka skulle vi inte kunna upplåta fiske på ett seriöst och hållbart sätt. Därför vill vi tacka alla er som fiskar och rapporterar in fångster! Fångsterna från övriga delar av Ätran och de övriga Halländska åarna sammanställs sedan 2017 av Sportfiskarna på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet. Detta arbete är viktigt för att få ett bra underlag för bedömning av beståndens storlek och utveckling.

Här nedan ser du statistik för stadsfisket 2019. Ladda gärna ner hela vår sammanställning av fångstrapportering för Ätrans och Högvadsåns fiskevårdsområde här>>Excel

Total fångst Falkenbergs stadsfiske 2019
Art

Antal

Vikt

Uttag

Återutsättning

Återutsättning %

Laxtotalt

164

612 kg

122 st (427 kg)

42 st (185 kg)

25%

Grilse

83

166 kg

66 st

17 st

20%

Storlax

81

447 kg

56 st

25 st

30%

Öring

72

100 kg

42 st (53 kg)

30 st (47 kg)

42%


Nu lämnar vi över ordet till Andreas Hertinge:

Vår - en trög start

Med tanke på den fantastiska avslutningen på 2018 års laxfiske i Ätran var det med höga förväntningar vi fiskare startade säsongen den 1 april.

Precis som föregående år var det väldigt få besor kvar i ån under våren. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara öppnandet av Hertingsforsen för ett par år sedan. Att detta vandringshinder är undanröjt gör det mycket enklare för fisken att dels komma upp till sina lekområden men även att återvända till havet igen efter den genomförda leken på hösten.

Att fånga en blanklax i april ses av många som den finaste fångsten man kan göra som laxfiskare. Ätran brukar allt som oftast generera åtminstone ett par aprillaxar varje år men i år ekade det tomt i fångstrapporten. Detta tror jag beror på att det var förhållandevis få fiskare som var nere vid ån vi den här tidpunkten. Många väntar på att den första laxen ska fångas innan de själva gör ett försök men om inga fiskar vid ån blir det ju heller inga fångade fiskar.

Den första blanklaxen fångades den 8 maj på Sandbanken av den rutinerade fiskaren Nelle Hasic. När väl den första laxen var fångad kom fisket igång. Under maj månad fångades ungefär 25 laxar varav 3 stycken vägde över den magiska gränsen på 10 kg. Med tanke på den tröga starten måste det ändå ses som ett fint resultat. I maj fångades även årets största fisk. Laxen vägde 11,2 kg, var 100 cm lång och fångades av Nedjad “Demos” Dimiraca.

Sommar - spännande nätter

Under midsommar brukar de större stegen av börling komma till ån. Precis som de tidiga stegen av större laxar anlände börlingen till ån senare än vanligt och då i större storlekar än vad vi har varit vana vid. Sommarfisket gav mestadels fångster av lax på vikter mellan 2,5-3,5 kg.

Tyvärr fångades även en del fisk med svampangrepp under sommaren. Det är ännu inte klarlagt vad som är grunden till den här sjukdomen, då fisken verkar bli sjuk redan ute i havet innan den simmar upp i åarna. Glädjande nog verkar laxen i Ätran ha klarat sig förhållandevis bra om man jämför med många andra åar.

Inför den här säsongen blev det även tillåtet att fiska fram till kl. 02.00 på natten. En glädjande förändring på främst sommaren och hösten när havsöringen börjar smyga sig upp i ån. Havsöringen är som mest aktiv på natten och då är det oftast som “lättast” att komma i kontakt med den. Trots att vi var få som fiskade på nätterna, var vi många som hade kontakt med fisk och det fångades även ett par fiskar efter kl. 23.00, som var den gamla förbudstiden. Nattfisket i mörkret är något som jag starkt rekommenderar att testa!

Hösten - positiv trend

Under augusti månad började även fångsterna av havsöring dyka upp mer frekvent i fångstrapporteringen. Själv lyckades jag fånga 7 stycken mellan 45-55 cm under två dagars fantastiskt roligt fiske. Fiskar som är mycket kämparglada och ger en bra fight på ett lättare enhandsspö. Trots lågt och varmt vatten kan man göra fina fångster i Ätran om man bara anstränger sig lite och försöker hitta knepet för dagen. I mitt fall var det en liten, smal svart fluga som jag fiskade i “fickor” i strömmarna, som gjorde att fisken ville hugga.

I september ska ALL fångad fisk över 75 cm återutsättas och glädjande nog är det många som även återutsätter fisk under det måttet. Fler fiskar som får leka ger oss en större möjlighet att få ett starkare laxbestånd under kommande år.

Under september månads början kom det en efterlängtad höjning av vattnet i ån tack vare ett rikligt regnande under ett par dagar i inlandet. Fiskkameran i Hertingforsen registrerade ett par hundra fiskar under dessa dagar med högre vattenflöden, vilket bådar gott inför den stundande leken. Detta syntes även tydligt i rapporteringen, då det nu fångades ett par fiskar varje dag. Trots en trögare start på säsongen blev det en bra avslutning även på 2019 års laxfiskesäsong.

Nu väntar ett halvårs olidlig väntan med flugbindning och vård av utrustning, innan vi får blöta våra beten i “vår” å igen, med förhoppning om att kanske fånga drömfångsten i nästa kast…

Tight lines/
Andreas Hertinge

Vi rekommenderar

Relaterat