Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Rapporter om sjuka laxar

Det har tyvärr kommit in rapporter om sjuka laxar på norska och svenska västkusten, så även från Ätran och Högvadsån. I skrivande stund har det rapporterats 3 st från laxfisket i stan och 17 st från det fasta fisket i Nydala. Detta är vad vi vet i dagsläget.


Misstänkt UDN

De laxar som rapporterats har haft sår på skinnet och är i många fall svårt angripna av svampinfektioner. Det finns misstanke om att det rör sig om sjukdomen UDN (Ulcerativ Dermal Necrosis). Sjukdomen är känd och har utpekats som bakomliggande orsak till en rad, ibland omfattande, återkommande utbrott sedan 1800-talet och framåt i ett flertal laxförandevatten i Europa. Det saknas dock kunskap om sjukdomen och orsaken är inte känd. Som en sekundär följd av sjukdomen angrips i vissa fall laxen av svåra svampinfektioner, vilka kan leda till att den avlider. Dessa svampsporer finns helt naturligt i vattenmiljön men får fäste i den sjuka laxens sår. Sjukdomen är vanligare vid kallare vattentemperaturer. Sjuk fisk kan hämta sig och tillfriskna om inte den efterföljande svampinfektionen blir för kraftfull. Högre vattentemperaturer påskyndar läkning. Lax som tillfrisknat kan leka framgångsrikt.

Provtagning sker inte med enkelhet då fisken måste var levande fram till dess proverna tas. Prover går inte heller att ta när de sekundära svampinfektionerna tagit allt för stort fäste. Vi har kontakt med SVA, SLU och Länsstyrelsen för att vara behjälpliga och få till stånd en organiserad provtagning.

Vad gäller för dig som fiskar?

Vad gäller dig som fiskar kan rekommendationer och föreskrifter komma att förändras. I dagsläget gäller nedan:

  • Observationer eller fångst av sjuk fisk ska rapporteras via SVA´s webbsida rapportera sjuk fisklänk till annan webbplats
  • Fisk med tydliga sjukdomssymtom ska inte återutsättas. Tillämpa bästa möjliga hantering vid återutsättning av frisk fisk.
  • Orsak till sjukdomen är inte känd och så heller inte eventuella smittvägar. Använd sunt förnuft och en försiktighetsprincip. Desinficera utrustning som kommit i direktkontakt med sjuk fisk.

Vi rekommenderar

Relaterat